Donateurs

Iedereen die de geschiedenis van de Vespa in Nederland een warm hart toedraagt kan donateur worden van de stichting.