Over deze website

Disclaimer

Stichting Vespa Erfgoed Nederland stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Stichting Vespa Erfgoed Nederland de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen.
Uiteraard staat STIVEN altijd open voor verbeteringen: info@stichtingvespaerfgoednederland.nl.
In geen geval is Stichting Vespa Erfgoed Nederland aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Stichting Vespa Erfgoed Nederland en/of haar medewerkers.

© Het copyright van tekst, afbeeldingen, beelden en geluiden berust bij de (oorspronkelijke) vervaardigers. De op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen kunnen auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd zijn en mogen niet zonder toestemming van Stichting Vespa Erfgoed Nederland worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van www.stichtingvespaerfgoednederland.nl / stiven.nl / vespaoldtimerregister.nl mag alleen na toestemming van de Stichting Vespa Erfgoed Nederland gedeeld worden.

De Stichting Vespa Erfgoed Nederland heeft haar uiterste best gedaan om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de teksten, beelden en geluiden met eventuele rechthebbenden overeen te komen. Degene die zich niettemin juridisch eigenaar weet van materiaal dat zonder zijn of haar toestemming en tegen zijn of haar wil op deze website voorkomt, wordt verzocht contact op te nemen met de beheerder van de website: info@stichtingvespaerfgoednederland.nl.

Niets van de website van Stichting Vespa Erfgoed Nederland mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand.