Bestuur

Sinds de oprichting bestaat het Dagelijks Bestuur uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Er is een vacature penningmeester in het Dagelijks Bestuur (DB) die nog ingevuld moet worden. Hiervoor zullen de nodige acties worden gestart.

Op 4 februari 2021 heeft de eerste bestuursvergadering STIVEN (digitaal) plaatsgevonden. De vergaderfrequentie is één keer per maand overleg, 1 keer per twee maanden bestuursvergadering, altijd de eerste woensdag van de maand. Er wordt een kort verslag met actiepunten opgemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Jan Willem van Borselen, voorzitter
Roelien Hill-Stegeman, secretaris en penningmeester a.i.

Wie zijn wij?
Jan Willem is momenteel (scheidend) voorzitter van de Vespa Club Zuid-Holland (VCZH). Samen met enkele andere bestuursleden heeft hij vanaf 2008 de Vespa Club Zuid-Holland weer een nieuw leven gegeven. Voorts is hij voormalig bestuurslid van de Vespa Scooterclub Nederland en vertegenwoordigde jarenlang de VCZH bij de Federatieraadvergaderingen van de Vespa Scooterclub Nederland. Hij heeft een passie voor Vespa’s en de historie van de Vespa in Nederland. In die hoedanigheid schreef hij regelmatig artikelen in het voormalige clubblad Wesp van de Vespa Scooterclub Nederland.

Roelien is vanaf het jaar 2000 op vele fronten actief binnen het landelijke Vespagebeuren. Ze is 15 jaar de drijvende kracht achter het legendarische clubblad Wesp van de Vespa Scooterclub Nederland geweest als schrijfster van talloze artikelen, opmaak, redactie en het gereedmaken voor de drukker. Daarnaast heeft ze jarenlang gefungeerd als bestuurslid/secretaris en penningmeester van de Vespa Scooterclub Nederland.
Vanaf het begin is ze betrokken bij het Vespa Oldtimer Register en heeft ze Oldtimertreffens georganiseerd. Haar liefde voor de Vespa en haar historie kent geen grenzen. Ze is lid van Vespa Club Noord-Holland en rijdt graag met haar Vespa bij de toertochten van Vespaclubs rond.

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Advertising

Analytics

Other