Informatie

Sinds de eerste Vespa scooter in 1949 in Nederland op kenteken kwam heeft dit iconische scootermerk veel betekend voor talloze landgenoten. Rond 1950 heeft het bezit van een Vespa scooter een grote vlucht genomen. In 1952 werd de eerste Vespa club in ons land opgericht.  De Vespa Club Holland werd opgericht op 1 juni 1952.  Eind 1958 is een koninklijke goedkeuring verleend. Op het hoogtepunt in 1962 waren er in ons land ruim veertig actieve Vespaclubs met in totaal ruim 3000 leden!
Nadat midden jaren zestig het accent van de mobiliteit meer op vier wielen kwam te liggen, verdwenen de meeste Vespaclubs. Begin jaren tachtig volgde echter een opleving van de scooter en kwamen de oldtimer Vespa’s uit de schuren. In 1983 werd de Federatie Vespa Scooterclub Nederland (VSN) opgericht. De VSN behartigt al bijna 40 jaar de belangen van haar leden, de regionale Vespaclubs.

Rond het jaar 2000 waren er veel leden met een klassieke Vespa en registreerden velen hun Vespa bij het Vespa Oldtimer Register (VOR, opgericht in 2003). Doelstelling was om de historie van Nederlandse Vespa’s vast te leggen en de documentatie te bewaren. Ook volgden er oldtimertreffens.
Vanaf 2005 steeg het aantal leden met een moderne Vespa scooter. Het VSN-beleid ging steeds meer naar het belang van alle leden en niet een specifieke groep. In 2019 werd de aanzet gegeven om het VOR los te koppelen van de VSN.
Op 15 december 2020 is de Stichting Vespa Erfgoed Nederland opgericht en heeft het Vespa Oldtimer Register hier een plaats gekregen.

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Advertising

Analytics

Other