Registratie

STIVEN heeft een Vespa Oldtimer Register (VOR) nieuwe stijl opgezet waarbij rekening is gehouden met privacy/AVG.

In het Vespa Oldtimer Register worden gegevens vastgelegd over een Vespa en het desbetreffende type en eigenschappen. Deze gegevens vallen niet onder de AVG. Dit is van groot belang voor de kennis over de Nederlandse Vespa klassiekers.
Indien de eigenaar van een geregistreerde Vespa in het Vespa Oldtimer Register ook als donateur staat ingeschreven bij de Stichting Vespa Erfgoed Nederland wordt deze informatie desgewenst gekoppeld met het Vespa Oldtimer Register. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van activiteiten van de Stichting Vespa Erfgoed Nederland zoals de nieuwsbrief en deelname aan activiteiten.
Bij beƫindiging van het donateurschap wordt de eventuele koppeling met het Vespa Oldtimer Register opgeheven en blijft alleen de Vespa geregistreerd.

Elke eigenaar van een Vespa oldtimer kan zijn/haar Vespa laten opnemen in het Vespa Oldtimer Register. Alleen de Vespa wordt geregistreerd en deze wordt niet gekoppeld aan een eigenaar tenzij een eigenaar daar expliciet toestemming voor verleent.

De leden van de Vespa Scooterclub Nederland die voorheen hun klassieke Vespa bij het Vespa Oldtimer Register hebben geregistreerd hebben begin 2022 een brief per mail over het Vespa Oldtimer Register en de overgang naar het register naar Stichting Vespa Erfgoed Nederland ontvangen.